Hvordan melde seg inn i IF Hellas?

OBS: Innmelding gjøres via "Min Idrett"! Klikk her for info: Innmelding i IF Hellas og bruk av Min Idrett til påmelding til stevner.pdf

Vi ønsker ikke håndskrevet innmeldingsskjema! Skjema-metoden er på vei ut!

(Klikk her for innmeldingsskjema: Innmeldingsskjema IF Hellas 2022.pdf)

Skriv ut – fyll inn og lever til en trener/ledere på neste trening.
Eller skann den inn og send til post@ifhellas.no


Du må gjerne delta på en prøvetrening før du melder deg inn.
Etter det ber vi om en snarlig innmelding - spesielt grunnet forsikring.


Medlemskontingent pr. år (2023)0: 
Familie kr. 650,-
Enkeltmedlem aktiv kr. 450,-
Støttemedlem kr. 300,-  


 Treningsavgift pr.sesong* (1/2-år):

  • 6-10 år kr.450,-
  • 11-14 år kr.750,-
  • 15 år og eldre kr.1.500,-


*Sommersesong (ute): 1. mai - 31. okt.
 Vintersesong (inne): 1. nov. - 30. april


Velkommen til IF Hellas!