Treningsleir utland:


HVEM KAN BLI MED?
Treningsleiren er åpen for utøvere det året de fyller 15 år. Utøvere som er under 15 år på avreisetidspunktet må ha med seg en ansvarlig voksenperson (en voksen kan ha ansvaret for flere utøvere).

Følgende idrettslige forutsetninger gjelder (Påsken 2018):

  • Utøver født i 2002 og eldre må ha klart UM-kravet eller ligge på et nivå tett oppunder dette. Utøveren bør ha oppnådd 800 poeng eller mer på Tyrvingtabellen i inneværende sesong. Nye utøvere må ha potensial for og mål om å kvalifisere seg for UM.
  • Utøvere født i 2003 må ha potensial for og mål om å kvalifisere seg for UM. Utøveren bør ha oppnådd 800 poeng eller mer på Tyrvingtabellen i inneværende sesong.
  • Alle aktuelle utøvere må vise god treningsvilje, og trene minst 3-4 ganger pr. uke i et opplegg godkjent av IF Hellas. Dette for å tåle belastningen ved å trene to ganger om dagen på treningsleiren. De må ha deltatt jevnlig på stevner (både på prioriterte og andre større stevner) i inneværende sesong.

    Oppfyllelse av disse forutsetningene vurderes og godkjennes av klubbens sportslige ledelse (trenere/styret). Først etter dette vil utøveren få invitasjon og kunne melde seg på.

    Utøvere dekker selv sine kostnader vedrørende treningsleir. Dugnadsarbeid, hvor intensjonen er å dekke noe av kostnadene på den aktuelle treningsleiren, kan imidlertid gjennomføres dersom dette i forkant er godkjent av styret.

    Andre type treningsleire, for utøvere med et noe lavere ambisjonsnivå, kan selvfølgelig også arrangeres. Dette må da i forkant godkjennes av styret i IF Hellas.Se bilder fra Påsken 2015 HER.