Lasse Ygård valgt som ny leder

Postet av Hellas, IF den 16. Feb 2016

Lasse Ygård ble på årsmøtet 15. februar 2016 valgt som ny Leder i IF Hellas.

Lasse har sin aktive idrettsbakgrunn hovedsakelig fra fotball og svømming, men har også vært aktiv i friidrett.Han har i tidligere år vært aktiv som trener, med også gjennomført trenerutdannelse i Norges Idrettsforbunds regi. Han har også flere år bak seg som tillitsvalgt i Idrettslag.I tillegg til idretten, har han vært bedriftsleder i nesten 30 år.

På årsmøtet presiserte Lasse viktigheten av å fokus på samarbeid og kommunikasjon i alle ledd. Både internt i klubben, men også ovenfor andre klubber i kretsen og ellers i Norge.

Det ble også bemerket at IF Hellas skal være en klubb hvor utøverne blir satt i fokus, og at ledere i klubben skal forsøke å legge forholdene til rette, slik at utøvere/trenere skal få optimale forhold for å utøve sin idrett, ut i fra de ressurser klubben rår over.

Videre berømmet Lasse den enorme innsatsen som avtroppende Leder Karl Erik Solberg har gjort, og fortsatt vil gjøre for klubben. Den flotte dugnadsinnsatsen som blir lagt ned av medlemmene (Ikke minst «De gamle Grekerne) på bl.a. egne stevner, Hellas-Hytta etc ble også bemerket. Uten deres innsats er det vanskelig å drive en idrettsklubb!

Lasses arbeidsoppgaver i styret vil i hovedsak være; Daglig ledelse, representere klubben, fokus på det sportslige, tilstedeværelse på flest mulig stevner og ansvarlig for kontakt med trenere.

Han uttalte videre at han legger vekt på å være en klar og tydelig leder i IF Hellas, og ser frem i mot å samarbeid med et meget godt å kompetent styre.

Årsmøtet takket også Ivar Rinde og Marianne Ygård, som nå trer ut av styret. Begge vil imidlertid fortsatt ha dedikerte oppgaver i IF Hellas.

Styret i IF Hellas 2016 består av:

  • Lasse Ygård, Leder. Hovedoppgaver: Se ovenfor.
  • Svein Kleverud, Nestleder. Hovedoppgaver: Sekretær, Administrasjon av Hellas-kontoret, Hovedkontakt mot stevneutvalget, samt bistå leder. Svein har vært med i IF Hellas i en mannsalder. En enorm ressurs person, som kjenner klubben vår bedre enn de fleste.
  • Trude Ween Rustad. Hovedoppgaver: Informasjon, Facebook og Web, ansvarlig for klubbtøy, samt at hun er klubbens reisearrangør. Trude representerer kontinuiteten i styret, hun er tidligere konkurranseutøver og har meget god innsikt og forståelse på hvordan våre egne utøvere tenker. Hun har trener, styre- og utvalgserfaring fra turn.
  • Berit Nyland. Ansvarlig for Klubbadmin og Sportsadmin. Berit er nytt medlem i vårt styre, men har bred erfaring fra annet styrearbeid i næringslivet. Hun representerer bl.a. nytenkningen i IF Hellas.
  • Karl Erik Solberg. Han skal bistå med sin enorme erfaring og kompetanse fra et helt liv i klubbens tjeneste. Karl Erik vil fortsatt være opptatt med sitt hjertebarn; Hellas-hytta.
  • Jenny Katrin Ødegård. Varamedlem til styret. Jenny har vært en god hjelper i mange år, og fortsetter sin flotte innsats for klubben, med forefallende arbeid.


Årsberetningen for 2015 finner du her (pfd.)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.