Protokoll Hellas ekstraordinært Årsmøte 20.september 2022

Postet av Svein Kleverud den 5. Sep 2022

Klikk her for protokoll: Protokoll ekstraordinært årsmøte 20.09.2022.pdf

Klikk her for innkalling: Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 20.september 2022.pdf

Klikk her for Dagsorden: Dagsorden 20.09.2022.pdf

Dagsorden:

  1. Åpning ved leder - godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen og saksliste.
  3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokollen.
  4. Valg av nytt styre i henhold til NIF lov om kjønnsfordeling.
  5. Årsmøte bekrefter styresammensetningen.
  6. Avslutning.

Til alle Hellas-medlemmer!

IF Hellas Ekstraordinært Årsmøte 20.september 2022

Det innkalles herved til Ekstraordinært Årsmøte. Tirsdag 20.september kl.19:00 i Møterommet i Drammenshallen.

Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet.

Vi viser til protokoll fra avholdt årsmøte 07.03.22 under punktet «Valg 2022» hvor det står:

«Det ble bemerket at forslaget til valg av styre 2022 ikke tok hensyn til kjønnsfordeling. Årsmøtet mente at kjønnsfordeling var et ønske og ikke et absolutt krav».

 Det fremgår av NIFs lov § 2-4 vedrørende kjønnsfordeling: 

§ 2-4. Kjønnsfordeling

(1) NIF og NIFs organisasjonsledd skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøter/ting. Ved valg/oppnevning og ved representasjon, skal begge kjønn være representert. Ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal det velges/oppnevnes minst 40% fra hvert kjønn, mens det for idrettslag er tilstrekkelig med minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

 Styret er blitt bedt om av Idrettskretsen å jobbe med å oppfylle lov §2-4 og at §2-4 oppfylles ved valg. Med dette som bakgrunn, innkalles det derfor til ekstraordinær generalforsamling.

 Valgkomiteens innstilling – nye styremedlemmer:

Styret 2022                            

Leder                                      Poul Espen Dahl                    gjv (1 år)            

Nestleder                                Torgeir Hauge-Iversen           gjv       

Styremedlem 1                       Karl-Erik Solberg                   gjv       

Styremedlem 2                       Malene Kollberg                    NY 

Styremedlem 3                       Hilde Wang                            NY

1. Varamedlem                      Mari Hope Bjørge                   ipv       

NB: Forslag på andre kandidater må være levert til styret på post@ifhellas.no senest 13.september 2022.

Vel møtt til ekstraordinært årsmøte!

 Mvh Poul Espen Dahl (leder) 
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.