Dokumenter til Årsmøte 2019

Postet av Hellas, IF den 18. Feb 2020

Klikk her for Årsberetninger 2019: Årsberetning IF Hellas 2019.pdf

Dagsorden pkt 6

Sak 1 - info om lovendringer vedtatt av Idrettsstyret 23.10.2019.pdf

Informasjon fra Buskerud Idrettskrets 28.november 2019

Alle idrettslag må nå oppdatere loven sin! 

«Fra 01.01.2020 er det den nye lovnormen for idrettslag som gjelder. Det betyr at alle idrettslag nå må oppdatere egen lov, slik at den blir i tråd med lovnormen». 

Styret har justert IF Hellas lov, som følger vedlagt. Denne gjøres herved kjent!

OBS: Endringer er farget «gult»! 

Noen av de viktigste endringene i den nye lovnormen er disse: 

 • Man har nå stemmerett fra det året man fyller 15 år. 
 • Man kan motta inntil 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget, og likevel ha stemmerett og være valgbar. 
 • Medlemskontingenten må være på minst kr 50 (tidligere kr 100).  
 • Styret skal nå utarbeide en økonomisk beretning, som skal behandles av årsmøtet. 
 • Alle IL må velge et kontrollutvalg (som erstatter tidligere valgte revisorer eller kontrollkomité). 

Lovnorm for IF Hellas - med gule endringer 2019.pdf


Sak 2. Fra Styret i IF Hellas

I Hellas lover er det kun de 3 siste paragrafer (§ 26, 27, og 28) som kan endres på klubbens Årsmøte. De andre paragrafer er bestemt av Idrettstinget.    

Lovendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

På Årsmøte 2018 ble det stemt over forslag til § 27 - at perioden for å få hederstegn forlenges fra 4 til 10 år. 

 • Resultat: 12 for forslaget – 10 i mot – 4 ikke avgitte stemmer. 
 • Ved en feil ble forslaget vedtatt.  
 • For 2/3 stemmer av 22 blir minst 14 stemmer! 
 • Forslaget falt da det manglet 2 stemmer for å bli vedtatt.

Feilen er rettet opp i de reviderte lovene.

Styret i IF Hellas.


Dagsorden pkt 7

Forslag 1

Fastsette medlemskontingent

Styret foreslår følgende endringer av kontingenter for 2021.

Økning kr.50 for Familie og enkeltmedlem aktiv. (Uendret for støttemedlemmer) 

 • Familie                         kr. 664       (tidligere kr.614)
 • Enkeltmedlem aktiv     kr. 464       (tidligere kr.414)
 • Støttemedlem              kr. 314       (uendret) 

7. Forslag - Kontingent 2021.pdf


Info for Årsmøte

Treningsavgift.

Styret foreslår ingen endring av treningsavgiften for 2021.

Treningsavgiften 2019 er pr. sesong*) (1/2-år): 

6 – 10 år                               kr. 450

11 – 14 år                             kr. 750

15 år og eldre                       kr.1500          

*) Sommersesong (ute): 1.mai - 31.okt.    Vintersesong (inne): 1.nov – 30.april

Styret

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.