Protokoll fra IF Hellas sitt Årsmøte 2018

Postet av Svein Kleverud den 1. Feb 2019


Protokoll Hellas Årsmøte 2018 - 04.03.2019.pdf

Årsberetning IF Hellas 2018.pdf


Vedlagt følger protokoll fra IF Hellas sitt Årsmøte 2018.

Til alle medlemmer av IF Hellas! 

Det innkalles herved til IF Hellas Årsmøte: Idrettens hus Marienlyst, mandag 4.mars 2019, kl.19:00.

Forslag som skal behandles på Årsmøte må være sendt styret senest 2 uker (18.02.2019) før Årsmøte. 

Årsberetninger 2018 med mer vil være klart ca 1 uke før Årsmøte. Send melding til post@ifhellas.no dersom du ønsker å få tilsendt Årsmøte-dokumenter. I henhold til Lovnorm  for idrettslag må man ha fylt 15 år for å ha stemmerett og være valgbar.

Dagsorden:  Dagsorden 04.03.2019.pdf

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokollen.

 4. Årsberetning 2018.

 5. Årsregnskap 2018.

 6. Behandle forslag og saker.

 7. Fastsette medlemskontingent.

 8. Vedta budsjett 2019.

 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

 10. Valg.

 11. Avslutning.


  Velkommen!

  Mvh Styret.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.