Vi tar seksuell trakassering og overgrep på alvor!

Postet av Hellas, IF den 11. Apr 2018

Norsk idrett tar seksuell trakassering og overgrep på alvor. Vi vet også at dette er et tema som må løftes opp for å bli tatt på alvor. Allerede i år 2000 vedtok Idrettsstyret egne retningslinjer mot trakassering og overgrep for hele norsk idrett.

 Alle i norsk idrett har ansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes. Du kan ikke være nøytral til seksuell trakassering og overgrep. Enten reagerer du, eller så støtter du uakseptabel oppførsel, sier idrettspresident Tom Tvedt i Norges idrettsforbund. Se norsk idrett sin veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep her.


Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

 (Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010)

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

 Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

 Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

 5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

 7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

  Last ned: Plakat: Retningslinjer mot seksuell trakasseringKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.