IF Hellas Årsmøte mandag 7.mars 2022

Postet av Hellas, IF den 4. Feb 2022

Det innkalles herved til IF Hellas Årsmøte 7.mars 2022. 

Sted og tid: Kantine (DHK) i Drammenshallen kl.19:00.

Forslag og saker til årsmøte må være levert til styret senest  21.februar 2022.

Dagsorden - klikk her: Dagsorden 07.03.2022.pdf

Dagsorden I.F. Hellas Årsmøte 2021:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 
 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokollen.
 4. Behandle Årsberetninger 2021. 
 5. Behandle Årsregnskap 2021. Kontrollkomite og revisors beretning. 
 6. Behandle forslag og saker. 
 7. Fastsette medlemskontingent 2022. 
 8. Vedta budsjett 2022. 
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  
 10. Valg. 
 11. Avslutning. 

Styret i Hellas