Avlyser treningsstevne og Åpningsstevne 2020!

Postet av Hellas, IF den 26. Mar 2020

Som følge av Koronaviruset avlyser IF Hellas treningsstevne 22.april og Åpningsstevne 9.mai 2020.

Vi håper å kunne arrangere Elvelekene den 23.august, men dette avgjøres senere.
IF Hellas arrangerer Nestlè Idrettsleker for barn i august 2020!

Postet av Hellas, IF den 19. Feb 2020IF Hellas arrangerer Nestlè Idrettsleker 2020 - på Marienlyst friidrettsstadion, Drammen

Dato: Fra og med mandag 10.august -  til og med torsdag 13.august 2020.

Også i år vil IF Hellas arrangere Nestlè idrettsleker. Som vanlig arrangeres dette siste uken av sommerferien, før skolen begynner igjen. Mandag 10. august samles igjen alle barn mellom 6 og 12 år på Marienlyst Stadion, og idrettslekene varer til og med torsdag 13. august. 

Dagsprogrammet kommer til å vare fra 09.00-15.00. Det er mulig å levere kl. 08.00 og hente kl. 16.00.

Vi holder til på Marienlyst friidrettsstadion i Drammen.

De tre første dagene vil barna få trene på de ulike friidrettsøvelsene og være med på aktivitetsleker. Den fjerde dagen blir det et uhøytidelig stevne (fra ca. kl. 12.00) hvor vi måler og tar tiden på de ulike øvelsene. Alle får medalje til slutt!

Prisen er NOK 895,- pr barn. I tillegg til spennende aktiviteter ledet av våre dyktige og skolerte instruktører, får barna servert frukt og drikke hver dag. Lunsjnistepakke har ungene med selv. Egen T-shirt for 2020, er også noe barna får. 

Nøl ikke! Meld deg på allerede i dag. Velkommen til Marienlyst stadion og årets Idrettsleker! 

https://www.deltager.no/Idrettsleker/if_hellas_idrettsleker_2020_10082020

Velkommen til å la barna få aktive og morsomme dager i sommerferien med IF Hellas – friidrett er gøy!

Det er 8. gangen Hellas arrangerer Idrettsleker for barn!
Dokumenter til Årsmøte 2019

Postet av Hellas, IF den 18. Feb 2020

Klikk her for Årsberetninger 2019: Årsberetning IF Hellas 2019.pdf

Dagsorden pkt 6

Sak 1 - info om lovendringer vedtatt av Idrettsstyret 23.10.2019.pdf

Informasjon fra Buskerud Idrettskrets 28.november 2019

Alle idrettslag må nå oppdatere loven sin! 

«Fra 01.01.2020 er det den nye lovnormen for idrettslag som gjelder. Det betyr at alle idrettslag nå må oppdatere egen lov, slik at den blir i tråd med lovnormen». 

Styret har justert IF Hellas lov, som følger vedlagt. Denne gjøres herved kjent!

OBS: Endringer er farget «gult»! 

Noen av de viktigste endringene i den nye lovnormen er disse: 

 • Man har nå stemmerett fra det året man fyller 15 år. 
 • Man kan motta inntil 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget, og likevel ha stemmerett og være valgbar. 
 • Medlemskontingenten må være på minst kr 50 (tidligere kr 100).  
 • Styret skal nå utarbeide en økonomisk beretning, som skal behandles av årsmøtet. 
 • Alle IL må velge et kontrollutvalg (som erstatter tidligere valgte revisorer eller kontrollkomité). 

Lovnorm for IF Hellas - med gule endringer 2019.pdf


Sak 2. Fra Styret i IF Hellas

I Hellas lover er det kun de 3 siste paragrafer (§ 26, 27, og 28) som kan endres på klubbens Årsmøte. De andre paragrafer er bestemt av Idrettstinget.    

Lovendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

På Årsmøte 2018 ble det stemt over forslag til § 27 - at perioden for å få hederstegn forlenges fra 4 til 10 år. 

 • Resultat: 12 for forslaget – 10 i mot – 4 ikke avgitte stemmer. 
 • Ved en feil ble forslaget vedtatt.  
 • For 2/3 stemmer av 22 blir minst 14 stemmer! 
 • Forslaget falt da det manglet 2 stemmer for å bli vedtatt.

Feilen er rettet opp i de reviderte lovene.

Styret i IF Hellas.


Dagsorden pkt 7

Forslag 1

Fastsette medlemskontingent

Styret foreslår følgende endringer av kontingenter for 2021.

Økning kr.50 for Familie og enkeltmedlem aktiv. (Uendret for støttemedlemmer) 

 • Familie                         kr. 664       (tidligere kr.614)
 • Enkeltmedlem aktiv     kr. 464       (tidligere kr.414)
 • Støttemedlem              kr. 314       (uendret) 

7. Forslag - Kontingent 2021.pdf


Info for Årsmøte

Treningsavgift.

Styret foreslår ingen endring av treningsavgiften for 2021.

Treningsavgiften 2019 er pr. sesong*) (1/2-år): 

6 – 10 år                               kr. 450

11 – 14 år                             kr. 750

15 år og eldre                       kr.1500          

*) Sommersesong (ute): 1.mai - 31.okt.    Vintersesong (inne): 1.nov – 30.april

Styret

 
Gull og Sølv til Kollberg i mangekamp

Postet av Hellas, IF den 28. Jan 2020

William Kollberg tok i helgen (18. og 19.januar 2020) gull i UM Mangekamp 7kamp i Neshallen på Romerike. Han fikk poengsummen 3621p. Øvelsene var 60m (7,85), Lengde (5,92), Kule (11.47), Høyde (1,79) 60mh (9,13), Stav (2,90) og 800m (2,29,98). Helgens pers kom i kule, med 11,47. 

Malene Kollberg tok sølv i Kvinner Senior med poengsummen 3291p. Denne poengsummen var en flott ny pers i 5 kamp for Malene. Hun fikk følgende resultater i enkeltøvelsene: 60mh (9,23), høyde (1,60), Lengde (5,39), Kule (9,36) og 800m (2,43,24). Fin serie av Malene, hvor det også ble pers på 60mh. 

Vi gratulerer!.