Våre trenere:

Oppdatert våren 2017


6-9 år:

  • Jessie Granlund Wermskog - gruppeansvarlig, 909 70 208
  • Jakob Wang - 942 51 101


10-12 år:
  • Jakob Wang - gruppeansvarlig, 942 51 101
  • Tine Borge Raaum 907 30 443


13-14 år:

  • Rolf Magnus Rinde, gruppeansvarlig, 472 55 030
  • Anne-Beth Hoven, 970 19 551


Jr./Ungdomsgruppa 15+
  • Mari Hope Bjørge - gruppeansvarlig, 32 87 54 22
  • Bjørn Bogsti (teknisk/mangekamp), 959 42 799
  • Dag-Frode Skogheim (teknisk/mangekamp), 917 80 366
  • Per Øyvind Mørk (distanse) 916 21 519


Powered by: Bloc